Welkom

Het NotulistenCollectief is een platform om de belangen van de beroepsgroep van notulisten te behartigen. Daarnaast creëert het platform een professionele context waarbinnen notulisten kunnen functioneren.

Het platform is opgericht door Notuleerservice Nederland en richt zich op alle ingeschreven notulisten.

Voor jou als notulist biedt het NotulistenCollectief:

  • een informatieve en faciliterende website;
  • de mogelijkheid om dankzij schaalvoordelen verschillende producten en diensten op aantrekkelijke wijze aangeboden te krijgen;
  • het gebruik kunnen maken van het 'Erkend deelnemer NotulistenCollectief'-logo als kwaliteitskeurmerk;
  • de mogelijkheid om te profiteren van technologische innovatie op diverse gebieden;
  • en uiteraard ook de mogelijkheid om je vraag als notulist neer te leggen bij Notuleerservice Nederland en om van gedachten te wisselen met andere notulisten.


Werkbalk Snelle Toegang
Lees tip »
Slimme energiemeters
Lees tip »